• +84 932 182020
  • +84 908 000019
  • Thứ 2-6 8:00 - 17:00

Bảo hiểm bắt buộc ô tô

Bảo hiểm bắt buộc ô tô là gì?
Bảo Hiểm TNDS Bắt Buộc Chủ Xe Ô Tô gọi tắt là Bảo hiểm Bắt buộc Ô tô. Đây là loại bảo hiểm mà người chủ xe cần xuất trình cho cảnh sát giao thông khi cần được kiểm tra và là loại bảo hiểm bắt buộc phải có khi tham gia giao thông.

Đây là loại bảo hiểm mà người chủ xe cần xuất trình cho cảnh sát giao thông khi cần được kiểm tra và là loại bảo hiểm bắt buộc phải có khi tham gia giao thông.

Nói một cách đơn giản, bảo hiểm xe ô tô bắt buộc là bảo hiểm dành cho chủ xe ô tô hoặc người điều khiển chiếc ô tô đó. Khi xảy ra rủi ro tai nạn, công ty bảo hiểm sẽ thay mặt chủ xe/người điều khiển xe trả bồi thường cho bên thứ ba (bên mà chiếc ô tô gây tai nạn).

Dịch vụ Bảo hiểm của Bảo hiểm Dầu Khí Việt Nam PVI cam kết cung cấp Bảo hiểm chính gốc, hợp pháp, có thể tra cứu được.

Kèm theo bảo hiểm bắt buộc, người dùng còn có thể mua bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe kèm theo để bảo hiểm cho những người đi cùng xe.

Từ ngày 01/03/2021, theo Nghị định mới, khách hàng có thể nhận ấn chỉ điện tử thay thế cho ấn chỉ giấy.

    Liên hệ gọi lại

    Xin vui lòng điền số điện thoại ở khung dưới đây

    Nhân viên PVI sẽ gọi lại quý khách để tư vấn