• +84 932 182020
  • +84 908 000019
  • Thứ 2-6 8:00 - 17:00

Bảo hiểm bắt buộc xe máy

Bảo Hiểm Bắt Buộc Xe Máy là gì?

Bảo Hiểm TNDS Bắt Buộc Xe Máy gọi tắt là Bảo hiểm Bắt buộc Xe Máy.

Đây là loại bảo hiểm mà người chủ xe cần xuất trình cho cảnh sát giao thông khi cần được kiểm tra và là loại bảo hiểm bắt buộc phải có khi tham gia giao thông.

Từ ngày 01/03/2021, theo Nghị định mới, khách hàng có thể nhận ấn chỉ điện tử thay thế cho ấn chỉ giấy.

Xử lý bồi thường
1. Quý khách thông báo tai nạn

2. Nhân viên công ty bảo hiểm cập nhật thông tin và hướng dẫn xử lý

3. Trong vòng 15 ngày, công ty bảo hiểm sẽ thực hiện các thủ tục bồi thường

4. Đối với các trường hợp nằm ngoài phạm vi bồi thường, công ty sẽ có văn bản cụ thể thông báo trong vòng 30 ngày.

Hạn mức bồi thường:
Bồi thường cho bên thứ 3:

– Về người: Bồi thường 150 triệu đồng / 1 người / 1 vụ tai nạn.

– Về tài sản: Bồi thường 50 triệu đồng / 1 người / 1 vụ tai nạn.

Bồi thường cho người ngồi trên xe:

– Về người: Bồi thường 10 triệu đồng / 1 người / 1 vụ tai nạn.

Tối đa 2 người.

(Đối với trường hợp có mua bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe).

Bảo hiểm điện tử, tránh bảo hiểm giả mạo

Dịch vụ Bảo hiểm của chúng cam kết cung cấp Bảo hiểm chính gốc, hợp pháp, có thể tra cứu được bằng chương trình Scan & Check hoặc có thể Kiểm tra mã QR bằng Camera điện thoại.