• +84 932 182020
  • +84 908 000019
  • Thứ 2-6 8:00 - 17:00

Bảo hiểm du lịch trong nước

Bảo hiểm du lịch trong nước của PVI

Bảo hiểm du lịch trong nước
• Người được bảo hiểm bị tử vong, thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.
• Người được bảo hiểm bị tử vong, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.
• Người được bảo hiểm bị tử vong, thương tật thân thể do hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.
• Phạm vi địa lý: trong lãnh thổ Việt Nam.

Thủ tục khiếu nại nhận tiền bảo hiểm

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm thông báo cho Bảo hiểm PVI theo số holite 1900545458 để được hướng dẫn, đồng thời gửi cho Bảo hiểm PVI các giấy tờ sau để làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm (trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi hoặc chết nhưng không quá 365 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm):
• Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của Bảo hiểm PVI (tải tại đây).
• Biên bản tai nạn có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn (chỉ áp dụng với tai nạn giao thông).
• Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ các chứng từ y tế.
• Giấy chứng tử và xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp người được bảo hiểm chết).

Bảng quyền lợi

RỦI RO QUYỀN LỢI
NĐBH bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm PVI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm
NĐBH bị thương tật do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm PVI trả tiền theo “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm”
NĐBH bị tử vong do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm PVI trả 50% số tiền bảo hiểm