• +84 932 182020
  • +84 908 000019
  • Thứ 2-6 8:00 - 17:00

Từ ngày 01/03/2021, bảo hiểm điện tử có giá trị

(Theo TBTCO) – Từ ngày 1/3/2021, Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã chính thức có hiệu lực. Theo quy định mới, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy nếu tuân thủ đầy đủ các quy định.

Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử được công nhận

Từ ngày 1/3/2021, Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã chính thức có hiệu lực. Cùng với nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo thuận lợi hơn cho các bên tham gia, Nghị định 03/2021/NĐ-CP đã cho phép doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) được phép cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (GCNBH) điện tử. Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cả DNBH và người mua bảo hiểm, đặc biệt là trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay.

Trao đổi với phóng viên TBTCO, ông Nguyễn Quang Huyền – Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 03 quy định, GCNBH là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 03, trường hợp cấp GCNBH điện tử, DNBH phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuân thủ các quy định và đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định tại Nghị định số 03.

Trong khi đó, theo quy định tại Điều 34 Luật Giao dịch điện tử đã thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử: “Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu”.

Như vậy, “GCNBH điện tử được DNBH cấp tuân thủ đầy đủ các quy định tại Nghị định số 03, quy định pháp luật về giao dịch điện tử và pháp luật có liên quan hoàn toàn có giá trị pháp lý như GCNBH bản giấy” – lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Huyền, Nghị định 03 tập trung quy định những nội dung liên quan đến việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bao gồm cho phép DNBH được chủ động thiết kế GCNBH, nhưng phải đảm bảo các nội dung chính tại GCNBH (quy định tại Khoản 3 Điều 6, Nghị định 03).

Theo quy định, DNBH cũng được chủ động trong việc thực hiện cấp GCNBH bản giấy hoặc bản điện tử. Tuy nhiên, việc cấp GCNBH điện tử phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về giao địch điện tử và pháp luật có liên quan.

Để tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát thực hiện bảo hiểm bắt buộc, Nghị định quy định GCNBH phải có mã số, mã vạch (điểm i khoản 3 Điều 6); đồng thời, DNBH phải tích hợp chức năng tra cứu GCNBH trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp (quy định tại Khoản 3 Điều 20, Nghị định 03). Bên cạnh đó, DNBH phải đảm bảo sự kết nối với các cơ quan chức năng hữu quan để đảm bảo sự phối hợp, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

Sẽ tăng các giải pháp để chính sách “ngấm sâu” vào thực tiễn

Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho rằng, việc cho phép DNBH được cấp GCNBH điện tử là một điểm mới tích cực được cập nhật trong Nghị định 03. Điều này góp phần giảm chi phí cho DNBH nói riêng trong thực hiện giao kết, cấp đơn bảo hiểm, quản lý ấn chỉ hợp đồng; hạn chế hiện tượng làm giả ấn chỉ; từ đó góp phần giảm chi phí sản xuất kinh doanh chung cho toàn xã hội.

Cùng với đó, việc cấp GCNBH còn tạo thuận lợi cho cả chủ xe và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc quản lý, theo dõi hợp đồng bảo hiểm. Ngoài ra, việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm số cũng phù hợp với xu thế ứng dụng khoa học công nghệ thời kỳ cách mạng 4.0 trong sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội hiện nay.

Trên thực tế, đây là quy định mới trong chính sách, nên để chính sách mới mang lại hiệu quả cao nhất trong cuộc sống thì cần thời gian để các bên liên quan cập nhật, tuyên truyền, hướng dẫn và tuân thủ.

Vì vậy, ông Nguyễn Quang Huyền cho biết, để tạo ra sự đồng bộ trong triển khai, thời gian tới, sẽ tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác tuyên truyền.

Cùng với đó, sẽ tổ chức tập huấn cho DNBH, đại diện chủ xe, các đối tương chịu tác động của chính sách (thực hiện tại 3 miền trên toàn quốc). Đồng thời, xây dựng các chương trình phối hợp giữa Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Cục Cảnh sát giao thông trong việc tuần tra, kiểm soát việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Ngoài ra, “cơ quan quản lý sẽ tăng quản lý, giám sát theo chế độ báo cáo, phản ánh của báo chí, cộng đồng; thanh tra, kiểm tra định kỳ có nội dung liên quan đến thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới” – lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông tin thêm./.